پارس هالیدی به عنوان یک سیستم رزرواسیون پیشرفته توسط مجموعه ای از قوی ترین کارگزاران پروازی در منطقه جنوب کشور به نمایندگی شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی سیرفارس به شماره ثبت 11974 راه اندازی گردیده است  .  به منظور خلق ارزش حد اکثری برای مشتریان با اتخاذ سیاست تمرکز ، منطقه جنوب کشور شامل استانهای فارس ، بوشهر ، کهکیلویه و بویراحمد و هرمزگان  بعنوان بازارهای هدف پارس هالیدی انتخاب و سعی بر آن گردید تا با تمرکز بر محصولات و نیازهای خاص مردمان این بخش از میهن عزیزمان خرید آنها را سرشار از سودمندی نماییم